Overleven in Corona tijd

Ken je de piramide van psycholoog Maslow?

Hij gaat over het vervullen van onze behoeften.

De theorie van Maslow stamt uit 1943 en is enorm populair geworden. Maslow stelt daarin dat er 5 niveau’s van behoeften zijn. Daarbij geldt het principe van overstijgen en includeren: behoefteniveau 2 kan je pas vervullen als je in niveau 1 voorzien bent, enz.

Niveau 1 zijn de fysiologische behoeften. Deze zijn gericht op overleven zoals eten, drinken, slapen en een dak boven je hoofd.

Niveau 5 is de behoefte aan zelfontplooiing en zelfrealisatie. Een interessant onderdeel is acceptatie van de werkelijkheid.

Het is dan ook niet zo vreemd, dat je je in tijden van onzekerheid zoals deze, wat meer terugtrekt. Dat je eerder focust op het hebben van genoeg eten en drinken (hamsteren), dan op het volgen van een cursus mediteren.

De reactie is menselijk en daarom helemaal ok. Blijf je alleen wel beseffen dat behoeften wat anders zijn dan hulp bij problemen. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij een burn-out, dan bestaat die behoefte nog steeds.

In welke van de 5 fases zit jij? Ik ben recent nieuwe online cursus over voeding gestart, dus ik weet wel waar ik me in de piramide begeef.

Over de schrijver
Reactie plaatsen